Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định số 74/2000/QĐ-BNN-KHCN về Tạm đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định 74/2000/QĐ-BNN-KHCN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2000/QĐ-BNN-KHCN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995/của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ - CLSP, ông Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 74/2000/QĐ/BNN-KHCN ngày 14/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v “ Tạm đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước “

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm:

- Tổ chức xem xét lại cơ sở khoa học của loại phân bón hỗn hợp NK (loại phân bón được phối trộn cacs loại phân SunphatAmon và KaliClorua)

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất loại phân bón NK nói trên.

- Tổng hợp báo cáo các nội dung trên trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan để phối hợp xử lý.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & CLSP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- VP Chính phủ
- Các Bộ,ngành và cơ quan thuộc CP
- Các Sở NN & PTNT
- Lưu VP

KT. BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG
 
Ngô Thế Dân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2000/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2000/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2000
Ngày hiệu lực25/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2000/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định 74/2000/QĐ-BNN-KHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định 74/2000/QĐ-BNN-KHCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu95/2000/QĐ-BNN-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNgô Thế Dân
       Ngày ban hành25/08/2000
       Ngày hiệu lực25/08/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định 74/2000/QĐ-BNN-KHCN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định 74/2000/QĐ-BNN-KHCN

            • 25/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực