Quyết định 95/2001/QĐ-UB

Quyết định 95/2001/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2001/QĐ-UB lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất tại nông lâm trường trên địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh ;
Căn cứ Công văn số 728CP-NN ngày 13 tháng 8 năm 2001 và Công văn số 825/CP-NN ngày 07 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về tổng kết quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh ;
Căn cứ Công văn số 2425/BNN-CS ngày 16 tháng 8 năm 2001 và Công văn số 2717/BNN-CS ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai công tác và lập biểu mẫu báo cáo quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở địa chính-Nhà đất tại Tờ trình số 10930/CV-QLĐĐ ngày 04 tháng 10 năm 2001
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố, theo Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý sử dụng đất nông, lâm trường quốc doanh.

1. Thành phần Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường gồm có :

1.1. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở địa chính-Nhà đất, Trưởng ban;

1.2. Ông Phạm Thuyết, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban;

1.3. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Phó Trưởng ban;

1.4. Ông Phan Bá Đạt, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

1.5. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Ủy viên ;

1.6. Bà Thái Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy viên ;

1.7. Ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Ủy viên ;

1.8. Ông Huỳnh Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy viên ;

1.9. Ông Hoài Công ẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ủy viên ;

1.10. Ông Đoàn Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Ủy viên ;

1.11. Ông Trần Phước Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn, Ủy viên ;

2. Ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố có Tổ thường trực giúp việc, đặt tại Sở địa chính-Nhà đất để trực tiếp chỉ đạo gồm các tổ viên có tên sau :

2.1. Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng quản lý đất đai, Sở địa chính-Nhà đất, Tổ trưởng;

2.2. Ông Trần Văn Viên, Phó trưởng phòng quản lý đất đai, Sở địa chính-Nhà đất, Tổ phó ;

2.3. Bà Hoàng Thị Hồng, Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ phó;

2.4. Ông Trần Nhật, Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổ phó;

2.5. Ông Trần Hà Quân, Trưởng phòng địa chính huyện Cần Giờ, Tổ viên;

2.6. Ông Nguyễn Văn Phở, Tổ trưởng Tổ địa chính huyện Củ Chi, Tổ viên;

2.7. Ông Nguyễn Đăng Giai, Cán bộ Sở địa chính-Nhà đất, Tổ viên;

2.8. Ông Huỳnh Văn Thanh, Chuyên viên Sở địa chính-Nhà đất, Tổ viên;

2.9. Ông Phạm Quang Bửu, Chuyên viên Phòng quản lý đô thị quận 9, Tổ viên;

2.10, Ông Ngô Minh Triết, Cán bộ Phòng quản lý tài chính nông nghiệp thủy sản, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính-Vật giá, Tổ viên;

2.11. Ngoài ra, còn có chuyên viên của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn, Tổ viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo :

3.1. Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tổng kết của Trung ương.

3.2. Lập kế hoạch triển khai công tác tổng kết công tác quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố.

3.3. Dự trù kinh phí thực hiện công tác tổng kết việc quản lý, sử dụng đất trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn và Ủy ban nhân dân các huyện-quận có liên quan phối hợp với Sở địa chính-Nhà đất và Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện-quận có liên quan, Giám đốc các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố, các Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực và các Ông, Bà có tên ở điều 1 và điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận
:  
- Như điều 6
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPUB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2001
Ngày hiệu lực25/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 95/2001/QĐ-UB lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất tại nông lâm trường trên địa bàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 95/2001/QĐ-UB lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất tại nông lâm trường trên địa bàn thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu95/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành25/10/2001
        Ngày hiệu lực25/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 95/2001/QĐ-UB lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất tại nông lâm trường trên địa bàn thành phố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2001/QĐ-UB lập Ban chỉ đạo tổng kết quản lý, sử dụng đất tại nông lâm trường trên địa bàn thành phố

            • 25/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực