Quyết định 95/2004/QĐ-UB

Quyết định 95/2004/QĐ-UB về điều chỉnh và bổ sung điểm 1.2, khoản 1, Điều 3, Chương II Quy định kèm theo Quyết định 162/2003/QĐ-UB do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 162/2003/QĐ-UB Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ NẴNG

V/V ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐIỂM 1.2, KHOẢN 1, ĐIỀU 3, CHƯƠNG II QUI ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 162/2003/QĐ-UB NGÀY 15/12/2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 162/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định một số vấn đề phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2004-2006;

- Căn cứ chủ trương của UBND thành ph về phân phối (tiền thu xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông (Công văn số 5718/UB-VP ngày 31 tháng 12 năm 2003 của UBND thành ph Đà Nẵng);

- Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại tờ trình số 972/TT-TC ngày 30 tháng 3 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mục “- Các khoản thu phạt...” trong điểm 1.2, khoản 1, Điều 3, Chương II tại Qui định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2004-2006 ban hành kèm theo Quyết định 162/2003/QĐ UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng được điều chỉnh, bổ sung như sau: .

1.2. Các khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng:

Các khoản phạt (trừ thu phạt phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do lực lượng giữ gìn trật tự an toàn giao thông quận, huyện, phường, xã thu được nộp tập trung về thành phố quản lý thống nhất và phân phối theo qui định hiện hành riêng của UBND thành phố), tịch thu, thanh lý tài sản, thu hồi khoản chi năm trước, thu khác từ hộ kinh doanh cá thể, các HTX, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thu khác của ngân sách quận, huyện theo qui định của pháp luật;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc KBNN Đà Nẵng, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính, Chủ tịch UBND các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính phủ, Bộ Tài chính (để b/c)
- TV TU, TT HĐND tp (để b/c)
- CT và các PCT
- PCVP Trần Văn Hào, Nguyền Văn Cán
- Lưu VT, TH, KTTH

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2004
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2006
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 95/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 162/2003/QĐ-UB Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 95/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 162/2003/QĐ-UB Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu95/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Năm
       Ngày ban hành17/05/2004
       Ngày hiệu lực01/01/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2006
       Cập nhật20 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 95/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 162/2003/QĐ-UB Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 162/2003/QĐ-UB Đà Nẵng

           • 17/05/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực