Quyết định 95/2004/QĐ-UB

Quyết định 95/2004/QĐ-UB về thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2004/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 19 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định 133/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết 416 NQ/UBTVQH11 ngày 25/9/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai là cơ quan giúp việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có pháp nhân, có con dấu.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và của cấp trên.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh văn phòng, Phó văn phòng.

2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm:

- Chuyên viên giúp việc cho Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Phòng Hành chính quản trị;

- Phòng Ngoại vụ;

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thành lập theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Biên chế được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở - Ban ngành tỉnh, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2004
Ngày hiệu lực19/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 95/2004/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 95/2004/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu95/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành19/08/2004
        Ngày hiệu lực19/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 95/2004/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2004/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

            • 19/08/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực