Quyết định 95/2007/QĐ-BTC

Quyết định 95/2007/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 95/2007/QĐ-BTC giá bán xăng các loại dầu đã được thay thế bởi Quyết định 12/2008/QĐ-BTC giá bán xăng và các loại dầu và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2007/QĐ-BTC giá bán xăng các loại dầu


BỘ TÀI CHÍNH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 95/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN XĂNG VÀ CÁC LOẠI DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 240/TB-VPCP ngày 16/11/2007 về điều hành xăng dầu 2 tháng cuối năm 2007 và trong năm 2008;
Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá bán lẻ xăng do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 06/6/2007 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng.

Điều 2. Giá bán (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của một số chủng loại dầu chuẩn ở nhiệt độ thực tế tại địa bàn gần cảng nhập khẩu (vùng 1) được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

Chủng loại

Giá bán buôn (đồng/kilôgam)

Giá bán lẻ (đồng/lít)

- Điêden 0,25S

- Điêden 0,05S

- Dầu hỏa

- Nhiên liệu đốt lò

(dầu ma dút)(FO No2B)

 

 

 

 

8.500

10.200

10.250

10.200

- Mức giá bán các chủng loại dầu trên đây áp dụng cho các hộ sử dụng trực tiếp. Đối với giá dầu điêden, dầu hỏa, ma dút giao cho các đại lý, tổng đại lý bằng giá bán dầu cho các hộ tiêu dùng trực tiếp trừ mức thù lao đại lý được Bộ Công thương quy định tại Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

- Giá bán các loại dầu đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu (vùng 2) không vượt quá 2% giá bán tại vùng 1. Các địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2 thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004.

Giá các loại dầu điêzen, dầu hỏa, ma dút khác với các chủng loại dầu quy định trên đây do các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối) quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên đây ở cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu trên.

Điều 3. Địa điểm bán hàng

- Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: có các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu nhằm hạ giá thành sản phẩm. Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu phải tiếp tục tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kiểm kê theo quy định hiện hành đối với hệ thống phân phối xăng dầu của đơn vị mình trước khi điều chỉnh giá bán, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt và không thể xảy ra tiêu cực.

- Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm về giá bán và hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh các loại dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

- Trường hợp giá cả loại dầu trên thị trường thế giới có biến động lớn, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu khác có trách nhiệm điều hòa cung cầu và phải đáp ứng đủ nhu cầu xăng, dầu theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra thực hiện giá bán các loại dầu tại địa phương mình, gắn việc kiểm tra giá bán với kiểm tra bảo đảm chất lượng và đơn vị đo lường hàng hóa tương ứng với giá bán, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định hiện hành hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2007 và thay thế: Quyết định số 41/2006/QĐ-BTC ngày 9/8/2006 về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006; công văn số 178/BTC-QLG ngày 4/01/2007 về thực hiện giá bán diesel theo chất lượng mới; Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC ngày 16/8/2007 về việc giảm giá bán xăng của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ (2 bản - 1 bản đăng Công báo),
- Ban Kinh tế TW Đảng,
- Tổng Liên đoàn lao động VN,
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các Bộ: Công thương, KHĐT, GTVT, NN&PTNT,
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Cục quản lý thị trường,
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối,
- Các đơn vị thuộc BTC,
- Lưu: VT, Cục QLG

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo30/11/2007
Số công báoTừ số 797 đến số 800
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 95/2007/QĐ-BTC giá bán xăng các loại dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 95/2007/QĐ-BTC giá bán xăng các loại dầu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu95/2007/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýTrần Văn Tá
      Ngày ban hành22/11/2007
      Ngày hiệu lực22/11/2007
      Ngày công báo30/11/2007
      Số công báoTừ số 797 đến số 800
      Lĩnh vựcThương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2009
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 95/2007/QĐ-BTC giá bán xăng các loại dầu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2007/QĐ-BTC giá bán xăng các loại dầu