Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL năm 2013 xây dựng Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ VHTTDL


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 thỏng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐTN, QVH.08

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 951/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu951/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2013
Ngày hiệu lực11/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 951/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ VHTTDL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ VHTTDL
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu951/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýLê Khánh Hải
        Ngày ban hành11/03/2013
        Ngày hiệu lực11/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ VHTTDL

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 951/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ VHTTDL

            • 11/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực