Quyết định 955/QĐ-CT

Quyết định 955/QĐ-CT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành, thị tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 955/QĐ-CT 2015 công bố thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 22/TTr-STP ngày 06/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành, thị tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ TỈNH VĨNH PHÚC

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 955/QĐ-CT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm

1

Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

3

Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký

4

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp

5

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai

6

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 955/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu955/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2015
Ngày hiệu lực21/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 955/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 955/QĐ-CT 2015 công bố thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 955/QĐ-CT 2015 công bố thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu955/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành21/04/2015
        Ngày hiệu lực21/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 955/QĐ-CT 2015 công bố thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 955/QĐ-CT 2015 công bố thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Phúc

            • 21/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực