Quyết định 957/QĐ-UBND

Quyết định 957/QĐ-UBND giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014 cho Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 957/QĐ-UBND giao biên chế Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014 CHO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số: 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp ở các trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biên chế công chức năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 878/TTr-SNV ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014 cho Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông như sau:

Tổng biên chế: 621 biên chế, cụ thể:

- Bậc học Trung học cơ sở: 178 biên chế;

- Bậc học Tiểu học: 230 biên chế;

- Bậc học Mầm non: 196 biên chế;

- Kế toán: 17 biên chế;

Hợp đồng lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP: 02.

Số biên chế trên đơn vị thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 957/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu957/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 957/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 957/QĐ-UBND giao biên chế Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 957/QĐ-UBND giao biên chế Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu957/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 957/QĐ-UBND giao biên chế Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 957/QĐ-UBND giao biên chế Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014

         • 26/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/06/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực