Quyết định 959/QĐ-CT

Quyết định 959/QĐ-CT năm 2003 về phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt bằng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 959/QĐ-CT phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt đã được thay thế bởi Quyết định 1550/2006/QĐ-UBND phân cấp thực hiện phê duyệt phương án bồi thường và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 959/QĐ-CT phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 959/QĐ-CT

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp công bố ngày 5/7/1994
- Căn cứ Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng.
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá (Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự toán đền bù GPMB) tại công văn số 323/TCVG-QLCS ngày 25/3/2003
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) phê duyệt dự toán đền bù GPMB các dự án thuộc các nguồn vốn, cụ thể như sau:

1.1/ Dự án do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

1.2/ Dự án sửa chữa, tu bổ thường xuyên đê điều hàng năm.

1.3/ Dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp lưới điện.

Điều II: Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, phê duyệt dự toán kinh phí đền bù GPMB để thực hiện các dự án nêu trên và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều III: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2003./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều III-QĐ;
- Lưu.
- B2403

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ
Phạm Minh Đoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 959/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu959/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2003
Ngày hiệu lực01/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 959/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 959/QĐ-CT phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 959/QĐ-CT phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu959/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Minh Đoan
        Ngày ban hành25/03/2003
        Ngày hiệu lực01/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 959/QĐ-CT phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 959/QĐ-CT phân cấp phê duyệt dự toán đền bù giải phóng mặt