Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU TRỰC THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20/4/1995, Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động (tờ trình số 393 CV/HTLĐ ngày 3/8/2000) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động, để đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, uy tín của đội ngũ lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lao động xuât khẩu đặt trụ sở tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (trong khuôn viên Xí nghiệp Xây dựng 4 trực thuộc Công ty).

Điều 2.- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động hoạt động theo quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Chi phí cho hoạt động của Trung tâm do Trung tâm tự trang trải bằng các nguồn thu từ hợp đồng đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với các doanh nghiệp, với người lao động và nguồn vốn do Công ty cấp.

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu theo khuôn mẫu qui đinh đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động ban hành điều lệ (hoặc quy chế) tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Công ty Xây dựng dịch vụ và Hợp tác lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2000
Ngày hiệu lực12/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành28/08/2000
        Ngày hiệu lực12/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động

         • 28/08/2000

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/09/2000

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực