Quyết định 96/2007/QĐ-UBND

Quyết định 96/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 96/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN PHÚ THIỆN, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ban hành năm 2003;
Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 59/TTr-SXD ngày 18/10/2007 kèm theo Báo cáo thẩm định số 109/BCTĐ-SXD ngày 24/10/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai với nội dung sau:

1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện.

2. Địa điểm quy hoạch: Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện.

3. Tính chất, quy mô và ranh giới quy hoạch:

a. Tính chất: là đô thị lại V.

b. Quy mô quy hoạch:

- Hiện trạng năm 2006:

+ Dân số:  16.957 người.

+ Diện tích: 140 ha (theo quy hoạch được duyệt năm 2003).

- Định hướng quy hoạch đến năm 2010:

+ Dân số: 18.000 người.

- Định hướng quy hoạch đến năm 2020:

+ Dân số: 22.000 người.

+ Diện tích: 500 ha.

c. Các giới cận :

- Phía bắc giáp: xã Ia Ke và xã Ia Sol.

- Phía nam giáp : xã Ia Sol.

- Phía đông giáp: xã Ia Sol.

- Phía tây giáp: xã Chư Athai.

4. Quy hoạch định hướng phát triển không gian.

a. Khu trung tâm hành chính chính trị: Được bố trí về phía Nam thị trấn, bên bờ Đông suối Ia Sol, với trung tâm là nhà làm việc khối Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và khối các phòng ban; tổ chức thành cụm, liền kề tạo thuận lợi cho đô thị phát triển về phía Nam.

b. Khu trung tâm thương mại và dịch vụ : Nằm ở vị trí chợ Phú Thiện hiện nay; Bến xe được bố trí ở phía Tây thị trấn nằm trên quốc lộ 25 cách cầu Ia Sol khoảng 1,5 km. Dọc theo trục lộ chính sẽ hình thành các loại hình dịch vụ đa dạng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu hằng ngày của người dân.

c. Khu văn hoá giáo dục: Sân vận động, nhà văn hoá, trường học, thư viện, công viên tổ chức thành một cụm liên hợp hỗ trợ lẫn nhau gắn liền với làng đồng bào, quảng trường trung tâm tạo thành một quần thể thống nhất.

d. Khu ở: Các khu ở được khoanh vùng bám theo các trục lộ giao thông quy hoạch, tôn tạo lại, xây dựng các khu công cộng, cây xanh cho từng đơn vị ở; hướng phát triển mở rộng khu dân cư về phía Nam, Tây Nam và phía Bắc thị trấn.

Các làng đồng bào được khoanh vùng chỉnh trang, tôn tạo phát triển có định hướng theo truyền thống và bản sắc dân tộc.

e. Đất công viên cây xanh: Bố trí tại khu trung tâm chính trị và tại điểm kết nối của các phân khu với nhau, tạo không gian chuyển tiếp – thoáng mở cho đô thị.

g. Khu công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Diện tích khoảng 55 ha, cách trung tâm khoảng 3 km. Đảm bảo cách ly với đầu nguồn suối Ia Sol và khu dân cư.

h. Khu các công trình công cộng: Được bố trí trên khu đất tương đối bằng phẳng trục giao thông chính vào khu trung tâm được quy hoạch theo hướng Nam Bắc, là hạt nhân để phát triển các khu chức năng.

i. Các công trình đầu mối kỹ thuật: Khu nhà máy nước, các trạm trung hạ thế, hệ thống nước thải nâng cấp và bố trí hợp lý, thuận lợi để đảm bảo bán kính phục vụ.

5. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

Bảng quy hoạch cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020

STT

Loại đất

Diện tích

Tỉ lệ

A- Đất xây dựng đô thị

500.14

100.00

I

Đất dân dụng

375.98

75.17

1

Đất ở

194.55

38.90

2

Đất công trình công cộng

57.91

11.58

3

Đất cây xanh – TDTT

49.73

9.94

4

Đất giao thông đô thị

73.78

14.75

II

Đất ngoài dân dụng

124.16

24.83

5

Đất giao thông đối ngoại

30.80

6.16

6

Đất công trình đầu mối kỹ thuật

15.00

3.00

7

Đất cây xanh đô thị

73.97

14.79

8

Đất an ninh quốc phòng

4.93

0.88

B- Đất khác

114.19

 

9

Đất mặt nước

90.02

 

6. Quy hoạch Giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

a. Giao thông

- Quốc lộ 25 đoạn qua Thị trấn chỉ giới đường 35m.

- Giao thông nội thị: phát triển trên cơ sở mạng lưới đường hiện có, cải tạo và mở rộng. Chỉ giới đường đỏ từ 16 – 35m.

b. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai.

- Chỉ san ủi cục bộ tại các vị trí cần thiết, chủ yếu giữ nguyên địa hình. Chống xói lở bằng biện pháp xây kè, nhất là các vùng đất trũng, đất dọc bờ suối. Xây dựng mới hệ thống thoát nước mặt và nước bẩn mương kín và mương hở qua khu trung tâm.

c. Cấp điện:

- Theo nhu cầu phụ tải điện tính toán của thị trấn phú thiện:

Từ năm 2007: 550 kw + 275kw = 825 kw.

Đến năm 2020: 2250 kw + 2250 kw = 4500 kw.

Tổng công suất phụ tải điện: 5325 kw.

Kết cấu lưới điện: Tuyến 15KV/22KV hiện có chạy dọc theo đường đi xã Xi Phong, từ đó tách 2 nhánh đi vào thị trấn đến các trạm biến áp, cấp điện theo nhu cầu như sau:

Giai đoạn 2007-2010

Sử dụng lại 1 trạm hiện có 250 KVA

- Lắp thêm 1 trạm mới 360 KVA.

- Tổng phụ tải: 720 KVA ( giai đoạn đầu)

Giai đoạn đến năm 2020:

- Lắp 2 trạm : 560 KVA.2 = 1120 KVA

- Lắp 1 trạm: 360 KKVA = 360 KVA

- Lắp 1 trạm: 180 KVA = 180 KVA.

Tổng phụ tải: 2400 KVA ( giai đoạn sau).

Lắp thêm 9 trạm: 560KVA/22KV/15KV/0,4KV cho toàn thị trấn.

Tuyến 0,4 KV: Chạy rẻ nhánh xương cá theo các khu vực dân cư, với bán kính cấp điện <800m.

d. Cấp nước:

Nguồn nước lấy nguồn từ hồ Ayun Hạ với công suất là 300m3/ngđ, nhà máy cấp nước theo các tuyến ống d150, d100 nằm trên mạng lưới đường. Sử dụng mạng lưới cấp nước là mạng vòng.

Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước của thị trấn.

STT

Đối tượng dùng nước

Dân số

( người)

Tiêu chuẩn

( l/người.ngđ)

Nhu cầu

(m3/ngày đêm)

1

Nước sinh hoạt

10.000

120

1200.0

2

Công trình công cộng

 

20%.Qsh

240.0

3

Nước tưới cây

11.2

10m3/ha

112.0

4

Đường giao thông

18.69ha

4m3/ha

74.8

5

Sản xuất công nghiệp

 

15%.Qsh

180.0

6

Cộng(q1)

 

 

1626.8

7

Dự phòng rò rỉ

 

10%.Q1

162.8

8

Tổng cộng

 

 

1789.5

e. Quy hoạch thoát nước và vệ sinh môi trường:

Công suất của trạm xử lý Q=1600m3/ngđ, chia thành 2 giai đoạn:

* Giai đoạn đầu đến năm 2010.

- Mương đá KT=0,8 X 1,2 x 0,5

- Mương xây đá lát bê tông KT=0,5 x ( 0,7-11).

* Giai đoạn II : 2010 – 2020

- Mương đá KT= 0,5 x (0,7 – 1,2).

- Cống BTCT : d600- d1000

Hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung cho toàn thị trấn. Nước mặt được thu gom trực tiếp vào mạng lưới thoát nước qua các hố thu nước mặt đường. Nước thải của các hộ dân và công trình công cộng phải được xử lý sơ bộ qua các bể phốt xây dựng trong công trình trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung dẫn về trạm xử lý nước thải.

Nước thải trước khi đổ ra suối Ia Sol nước phải đạt tiêu chuẩn loại A.

Thành lập các tổ vệ sinh chuyên thu gom rác chở đến nơi tập kết và được chuyển về hướng khu xử lý đặt tại hướng Tây – Nam thị trấn. Rác sau khi xử lý chở đến nơi phục vụ cho nông nghiệp.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Phú Thiện công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Bưu chính Viễn thông, Thương mại và Du lịch; Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch huyện Phú Thiện và thủ trưởng các Sở, Ban nghành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 96/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 96/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

            • 30/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực