Quyết định 96/2008/QĐ-TTg

Quyết định 96/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố,tội phạm có tổ chức


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 96/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ VỀ HỢP TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ QUỐC TẾ, TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC, BUÔN BÁN TRÁI PHÉP CÁC CHẤT MA TÚY, CÁC CHẤT HƯỚNG THẦN, CÁC CHẤT TƯƠNG TỰ, TIỀN CHẤT VÀ CÁC LOẠI TỘI PHẠM KHÁC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 88-CV/BCA(V12) ngày 30 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác được ký tại An-ka-ra, thủ đô nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22 tháng 8 năm 2008.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên.

Điều 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thành lập Tiểu ban phòng, chống tội phạm thuộc khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai thực hiện Hiệp định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: Ngoại giao (2), Tư pháp (2), Công an, Công Thương, Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KGVX, NC, TH, HC, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).34.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 96/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố,tội phạm có tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố,tội phạm có tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 96/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố,tội phạm có tổ chức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố,tội phạm có tổ chức

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực