Quyết định 96/QĐ-TTr

Quyết định 96/QĐ-TTr năm 2005 thành lập Đoàn thanh tra về sản xuất, kinh doanh, cung ứng sử dụng thuốc chữa bệnh cho người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 96/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra sản xuất, kinh doanh, cung ứng sử dụng thuốc chữa bệnh cho người


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96/QĐ-TTR

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, CUNG ỨNG

SỬ DỤNG THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI.

CHÁNH THANH TRA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004;
Căn cứ Điều lệ Thanh tra nhà nước về Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện;
Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2005 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại văn bản số 6309/YT-TTr ngày 30/8/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Đoàn thanh tra về sản xuất, kinh doanh, cung ứng, sử dụng thuốc chữa bệnh cho người gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Đức Nhường, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, Trưởng đoàn

2. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, Phó Trưởng đoàn

3. Ông Lưu Công Hồng, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Thư ký

4. Ông Nguyễn Đức Thắng, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên

5. Bà Đoàn Thị Thanh Thuỷ, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên

6. Bà Ngô Thị Bích Hà, Chuyên viên Vụ Điều trị Bộ Y tế, Thành viên

7. Ông Nguyễn Công Sơn, Chuyên viên Cục Quản lý dược Việt Nam, Thành viên

Đoàn được trưng tập cán bộ thanh tra tại các Sở Y tế, cộng tác viên thanh tra hoặc cán bộ chuyên môn y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để phối hợp thanh tra theo qui định của Luật Thanh tra.

Điều 2: Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:

1. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về kinh doanh dược, về giá thuốc và quản lý giá thuốc chữa bệnh. Chống gian lận thương mại và đầu cơ tích trữ trong kinh doanh dược.

3. Xử lý, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật.

4. Tổng hợp kết quả thanh tra, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dược, về cung ứng, sử dụng thuốc trong các cơ sở điều trị và quản lý giá thuốc chữa bệnh.

Điều 3: Hình thức và phạm vi thanh tra, kiểm tra.

- Hình thức thanh tra: Thanh tra đột xuất, không thông báo trước.

- Phạm vi thanh tra: Các bệnh viện, viện có giường bệnh; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược (các loại hình Doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trong nước và nước ngoài; các loại hình Nhà thuốc; Đại lý bán thuốc) trên địa bàn các tỉnh phía nam, từ Đà Nẵng trở vào. Tập trung trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian thanh tra tính từ ngày 01/03/2005 – 15/04/2005. Đoàn thanh tra sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5: Các ông, bà Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở được thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHÁNH THANH TRA BỘ Y TẾ
 Trần Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/QĐ-TTr

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/QĐ-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2005
Ngày hiệu lực25/02/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/QĐ-TTr

Lược đồ Quyết định 96/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra sản xuất, kinh doanh, cung ứng sử dụng thuốc chữa bệnh cho người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 96/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra sản xuất, kinh doanh, cung ứng sử dụng thuốc chữa bệnh cho người
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu96/QĐ-TTr
                Cơ quan ban hànhBộ Y tế
                Người kýTrần Quang Trung
                Ngày ban hành25/02/2005
                Ngày hiệu lực25/02/2005
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcThể thao - Y tế
                Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
                Cập nhật15 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Quyết định 96/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra sản xuất, kinh doanh, cung ứng sử dụng thuốc chữa bệnh cho người

                        Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra sản xuất, kinh doanh, cung ứng sử dụng thuốc chữa bệnh cho người

                        • 25/02/2005

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 25/02/2005

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực