Quyết định 96/QĐ-UBDTMN

Quyết định 96/QĐ-UBDTMN năm 1999 về việc thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi trực thuộc Uỷ ban do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Quyết định 96/QĐ-UBDTMN thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi đã được thay thế bởi Quyết định 261/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức tạp chí dân tộc và được áp dụng kể từ ngày 17/11/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 96/QĐ-UBDTMN thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 96/QĐ-UBDTMN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TRỰC THUỘC UỶ BAN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ;
- Căn cứ giấy phép hoạt động Tạp chí số 91/1999-GPXB-BC ngày 31 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi trực thuộc Uỷ ban. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban, giúp Uỷ ban trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc và miền núi.

Tạp chí Dân tộc và Miền núi là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở, con dấu riêng.

Điều 2. Tạp chí Dân tộc và Miền núi nhiệm vụ:

1- Tuyên truyền đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

2- Thông tin những vấn đề về lý luận, nghiệp vụ, hoạt động công tác dân tộc của các ngành, các cấp ở Trung ương, địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban.

3- Giới thiệu các mô hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng dân tộc, góp phần đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

4- Trao đổi nghiệp vụ công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi với các ngành, các địa phương liên quan đến công tác dân tộc và miền núi.

5- Trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đại chúng ở Trung ương và các địa phương vùng dân tộc và miền núi trong phạm vi cả nước.

6- Quản lý đội ngũ cán bộ, biên tập viên, nhân viên phục vụ; quản lý tài chính, tài sản của tạp chí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Hoạt động của Tạp chí Dân tộc và Miền núi theo Luật Báo chí.

Điều 4. Tạp chí Dân tộc và Miền núi có Ban biên tập:

Tổng biên tập: PTS. Bế Trường Thành - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiêm Tổng biên tập tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có các phó tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng biên tập.

Điều 5. Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm xây dựng, tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Tạp chí trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Miền núi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIÊN NÚI
Hoàng Đức Nghi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/QĐ-UBDTMN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/QĐ-UBDTMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/1999
Ngày hiệu lực23/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/11/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/QĐ-UBDTMN

Lược đồ Quyết định 96/QĐ-UBDTMN thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96/QĐ-UBDTMN thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96/QĐ-UBDTMN
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc và Miền núi
        Người kýHoàng Đức Nghi
        Ngày ban hành23/06/1999
        Ngày hiệu lực23/06/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/11/2003
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 96/QĐ-UBDTMN thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/QĐ-UBDTMN thành lập Tạp chí Dân tộc và Miền núi