Quyết định 96-VH-QĐ

Quyết định 96-VH-QĐ năm 1964 về việc thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 96-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc


BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ VĂN HÓA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TÁC PHẨM VÀ TIẾT MỤC CA NHẠC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ nghị định số 135-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa;
Để khuyến khích việc sáng tác và nâng cao chất lượng các tác phẩm ca nhạc nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà;
Để đảm bảo các tác phẩm ca nhạc khi đưa ra phục vụ quần chúng có giá trị tư tưởng và nghệ thuật;
Để đáp ứng đòi hỏi của sinh hoạt nghệ thuật âm nhạc của quần chúng đang ngày một phát triển;
Để bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của Bộ đồng thời phát huy đầy đủ ý kiến tập thể của các ngành công tác hữu quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc.

Điều 2. – Hội đồng xét duyệt trên đây là một tổ chức tư vấn có những nhiệm vụ như sau:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong các việc:

a) Xét duyệt và chọn lọc các tác phẩm âm nhạc trước khi giao cho các đơn vị nghệ thuật xây dựng;

b) Xét duyệt và cho phép biểu diễn ngoài quần chúng các tiết mục ca nhạc đã xây dựng xong.

2. Tham gia ý kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa về:

a) Phương hướng phát triển nghệ thuật hàng năm hoặc trong từng giai đoạn nhất định;

b) Chương trình hoạt động nghệ thuật hàng năm;

c) Khen thưởng những tiết mục ca nhạc có giá trị.

Điều 3. – Thành phần của Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc nói trên gồm có một Chủ tịch và một số ủy viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa chỉ định.

Các thành viên của Hội đồng sẽ chọn trong số nhạc sĩ được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam giới thiệu, và cán bộ lãnh đạo của Bộ Văn hóa.

Ngoài các vị nói trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa có thể:

a) Mời tham dự Hội đồng những cán bộ của các Bộ hoặc ngành chuyên môn khác mỗi khi xét đến tác phẩm có liên quan đến các Bộ hoặc ngành ấy;

b) Mời tham dự một số cán bộ của Bộ Văn hóa phụ trách ca nhạc.

Điều 4. - Vụ Âm nhạc và múa đảm nhiệm công việc thường trực của Hội đồng.

Điều 5. - Chế độ công tác của Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc quy định như sau:

1. Mỗi khi Hội đồng họp phải có quá nửa số ủy viên của Hội đồng có mặt thì những nghị quyết của Hội đồng mới có giá trị.

2. Để giải quyết công việc được tốt, nhanh và gọn, trước mỗi kỳ họp của Hội đồng, các ủy viên phải được thông báo về chương trình của kỳ họp, được cung cấp bản thảo tác phẩm âm nhạc hoặc tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến.

3. Tùy theo yêu cầu của công tác và căn cứ vào tình hình thực thế, chủ tịch Hội đồng sẽ ấn định thời gian nghiên cứu kịch bản hoặc tài liệu từ 7 đến 15 ngày, kể từ ngày nhận được tác phẩm hoặc tài liệu.

4. Các ủy viên của Hội đồng phải ghi ý kiến tham gia của mình vào giấy và gửi trước cho bộ phận thường trực trước khi họp.

5. Trước mỗi kỳ họp, bộ phận thường trực có trách nhiệm tổng hợp lại và trình bày trong buổi họp để giúp cho Hội đồng có thể dành nhiều thì giờ thảo luận về những vấn đề chính.

Điều 6. - Những ủy viên của Hội đồng công tác ngoài Bộ Văn hóa được hưởng thù lao trả theo chế độ hiện hành áp dụng tại các ngành xuất bản và nghệ thuật.

Các khoản chi về công việc của Hội đồng (đánh máy tài liệu, trả thù lao cho các ủy viên công tác ngoài Bộ Văn hóa, mua sắm vật liệu, v.v... ) do đơn vị có tài liệu trình duyệt đài thọ.

Điều 7. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại vụ, Vụ trưởng Vụ Âm nhạc và Giám đốc các nhà hát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 
Hoàng Minh Giám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96-VH-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96-VH-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/1964
Ngày hiệu lực16/02/1964
Ngày công báo18/03/1964
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 96-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 96-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu96-VH-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá
        Người kýHoàng Minh Giám
        Ngày ban hành01/02/1964
        Ngày hiệu lực16/02/1964
        Ngày công báo18/03/1964
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 96-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 96-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa Hội đồng xét duyệt tác phẩm và tiết mục ca nhạc

            • 01/02/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/02/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực