Quyết định 964/QĐ-UBND

Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 964/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1476/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Kế hoạch tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 14/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 964/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 17/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 24 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện của ngành Kế hoạch và Đầu tư đã được công bố trước đây không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

1

Đăng ký Hợp Tác Xã

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh củaHợp Tác Xã

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp Tác Xã

4

Đăng ký khi Hợp Tác Xã chia

5

Đăng ký khi Hợp Tác Xã tách

6

Đăng ký khi Hợp Tác Xã hợp nhất

7

Đăng ký khi Hợp Tác Xã sáp nhập

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp Tác Xã (khi bị mất)

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp Tác Xã (khi bị mất)

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp Tác Xã (khi bị hư hỏng)

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp Tác Xã (khi bị hư hỏng)

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp Tác Xã (Đối với trường hợp Hợp Tác Xã giải thể tự nguyện)

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp Tác Xã

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp Tác Xã

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp Tác Xã

16

Tạm ngừng hoạt động của Hợp Tác Xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp Tác Xã

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp Tác Xã

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp Tác Xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp Tác Xã)

19

Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp Tác Xã

II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 964/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2018
Ngày hiệu lực02/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 964/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 964/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 964/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu964/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành02/05/2018
        Ngày hiệu lực02/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 964/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 964/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Kế hoạch đầu tư Ủy ban huyện Vĩnh Phúc