Quyết định 964/QĐ-UBND

Quyết định 964/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 964/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Giang 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục thuế tại Công văn số 1956/CT-QLCKTTĐ ngày 24/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 5.000 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 theo giá thóc quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, NN, TN, TH.
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Hội nông dân tỉnh;
- Lưu: VT, KT5.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 964/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu964/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 964/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 964/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Giang 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 964/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Giang 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu964/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 964/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Giang 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 964/QĐ-UBND giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Giang 2013

            • 25/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực