Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt “Khung chính sách dân tộc thiểu số” dự án “Quản lý thiên tai” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT Khung chính sách dân tộc thiểu số


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 966/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ” DỰ ÁN “QUẢN LÝ THIÊN TAI” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB).

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 131/2006-CP ngày 09/11/2006 ban Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Văn bản số 257/TTg-QHQT ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Quản lý thiên tai” vay vốn WB;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 148/UBDT-CSDT ngày 29 tháng 02 năm 2012 về “Khung chính sách dân tộc thiểu số” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh trong phạm vi dự án về Khung chính sách dân tộc thiểu số tại các văn bản: 830/UBND-KTTC ngày 17/2/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 239/SNN-QLXD ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh Nghệ An; 382/UBND-DT ngày 22/2/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 217/UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình; 418/UBND-VX ngày 27/2/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị; 326/NN&PTNT ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 192/SNNPTNT-QLXDCT ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận; 973/UBND-KTN ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam; 958/UBND-KTN ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định; 2027/UBND-KTN ngày 04/4/2012 của UBND TP. Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ Đoàn Thẩm định dự án của Ngân hàng Thế giới với dự án “Quản lý thiên tai” từ ngày thực hiện từ 12/3 - 23/3/2012;

Xét tờ trình số 561/CPO-WB5 ngày 23/4/2012 của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi về việc đề nghị phê duyệt “Khung chính sách dân tộc thiểu số”, dự án “Quản lý thiên tai”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Khung chính sách dân tộc thiểu số” của dự án “Quản lý thiên tai” (Tài liệu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thành Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (Để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG và TP;
- UBND các tỉnh vùng dự án;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 966/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu966/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2012
Ngày hiệu lực02/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 966/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT Khung chính sách dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT Khung chính sách dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu966/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành02/05/2012
        Ngày hiệu lực02/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT Khung chính sách dân tộc thiểu số

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 966/QĐ-BNN-HTQT Khung chính sách dân tộc thiểu số

            • 02/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực