Quyết định 967/QĐ-UBND

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2013 báo cáo hợp phần khả thi dự án phát triển Bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II, bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 967/QĐ-UBND báo cáo dự án phát triển Bệnh viện tỉnh Bắc Giang 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO HỢP PHẦN KHẢ THI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TỈNH, VÙNG GIAI ĐOẠN II, BẰNG NGUỒN VỐN VAY CỦA JICA NHẬT BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 4847/QĐ-BYT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Văn kiện Dự án "Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II" bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA);

Căn cứ Công văn số 17/BQLDA-JICA ngày 04/6/2013 của Ban quản lý dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn 2;

Xét đề nghị của BVĐK tỉnh tại Tờ trình số 676/BV-TTr ngày 15/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Báo cáo hợp phần khả thi dự án phát triển Bệnh viện tỉnh vùng giai đoạn II, bằng nguồn vốn vay của JICA Nhật Bản theo Quyết định số 668A/QĐ-BV ngày 10/6/2013 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Ban quản lý dự án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng nguồn vốn vay JICA tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý dự án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng nguồn vốn JICA tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TH, TKCT;
+ Lưu: VX(3), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 967/QĐ-UBND báo cáo dự án phát triển Bệnh viện tỉnh Bắc Giang 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 967/QĐ-UBND báo cáo dự án phát triển Bệnh viện tỉnh Bắc Giang 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu967/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 967/QĐ-UBND báo cáo dự án phát triển Bệnh viện tỉnh Bắc Giang 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 967/QĐ-UBND báo cáo dự án phát triển Bệnh viện tỉnh Bắc Giang 2013

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực