Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM THUỶ LỢI TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số:73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 24/1999/QĐ-BNN ngày 01/2/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v qui định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thuỷ lợi;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm Thuỷ lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi là tổ chức khoa học công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở làm việc ở lô đất B11 nằm trong khuôn viên của Viện Khoa học Thuỷ lợi tại Hà nội.

Điều 2. Trung tâm có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin phục vụ phát triển tài nguyên nước.

2.2- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và cung ứng các dịch vụ phần mềm phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

3.1- Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc

3.2. Cán bộ của Trung tâm là do Viện Khoa học Thuỷ lợi điều động trong số cán bộ nằm trong biên chế hiện có của Viện (có thể bổ sung thêm biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ).

Trung tâm có thể sử dụng cán bộ hợp đồng dài hạn và ngắn hạn để thực hiện nhiệm vụ, chi phí tiền lương và các chế độ khác Trung tâm tự giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Viện trưỏng Viện Khoa học Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP+TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Hồng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2000
Ngày hiệu lực12/09/2000
Ngày công báo22/11/2000
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhạm Hồng Giang
        Ngày ban hành28/08/2000
        Ngày hiệu lực12/09/2000
        Ngày công báo22/11/2000
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuỷ lợi thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi

            • 28/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2000

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực