Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT

Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh Điều 4 và Điều 13 của Quy định về chế độ bồi dưỡng và khen thưởng trong rèn luyện, thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 142/1999/QĐ.UBNDT

Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh chế độ bồi dưỡng khen thưởng trong thi đấu thể thao Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2009/QĐ-UBND chế độ chi tiêu tài chính giải thi đấu thể thao và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh chế độ bồi dưỡng khen thưởng trong thi đấu thể thao Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2000/QĐ.UBNDT

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 4 VÀ ĐIỀU 13 CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ KHEN THƯỞNG TRONG RÈN LUYỆN, THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/1999/QĐ.UBNDT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Quyết định số 49/1998/QĐ-TTg ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và Quyết định số 240/1998/QĐ-TTg ngày 09/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/1998/QĐ-TTg ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 86/TTLB, ngày 24/10/1994 của Liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao và Thông tư số 14/1998/TTLT-BTCCP - BLĐTBXH - BTC - UBTDTT, ngày 30/12/1998 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh Điều 4 và Điều 13 của Quy định về chế độ bồi dưỡng và khen thưởng trong rèn luyện, thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 142/1999/QĐ.UBNDT, cụ thể như sau:

1. Điều 4 như sau:

“ Điều 4: Huấn luyện viên, trọng tài trực tiếp tham gia huấn luyện trong thời gian tập trung theo quyết định của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao được hưởng chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) theo quy định tại điểm 2, Phần II, Thông tư số 86/TTLB, ngày 24/10/1994 của Liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao”.

Nay được điều chỉnh là:

“Điều 4:

a. Huấn luyện viên, trọng tài trực tiếp tham gia huấn luyện trong thời gian tập trung theo quyết định của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao được hưởng chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) theo quy định tại điểm 2, Phần II, Thông tư số 86/TTLB, ngày 24/10/1994 của Liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao.

b. Đối với các huấn luyện viên tuyến chuyên môn cao nhưng do yêu cầu thực tế, được Giám đốc Sở Thể dục Thể thao quyết định điều động về huấn luyện ở tuyến chuyên môn thấp hơn thì vẫn được hưởng chế độ dinh dưỡng theo cấp hạng chuyên môn chính đang phụ trách”.

2. Điều 13 như sau:

“Điều 13: Giao Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Tài chánh Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trong phạm vi toàn tỉnh.”

Nay được điều chỉnh là:

“Điều 13: Giao Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Tài chánh Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; đồng thời dựa trên Quy định này để hướng dẫn các huyện, thị trong tỉnh thực hiện chế độ khen thưởng, dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên và chế độ bồi dưỡng cho việc tổ chức, phục vụ các giải thi đấu thể dục thể thao cấp huyện, thị.”

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen Thưởng tỉnh, Giám đốc các Sở Thể dục Thể thao, Tài chánh Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2000/QĐ.UBNDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2000/QĐ.UBNDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2000
Ngày hiệu lực03/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2000/QĐ.UBNDT

Lược đồ Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh chế độ bồi dưỡng khen thưởng trong thi đấu thể thao Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh chế độ bồi dưỡng khen thưởng trong thi đấu thể thao Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu97/2000/QĐ.UBNDT
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýNguyễn Duy Tân
     Ngày ban hành03/07/2000
     Ngày hiệu lực03/07/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh chế độ bồi dưỡng khen thưởng trong thi đấu thể thao Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2000/QĐ.UBNDT điều chỉnh chế độ bồi dưỡng khen thưởng trong thi đấu thể thao Sóc Trăng