Quyết định 97/2006/QĐ-BNN

Quyết định 97/2006/QĐ-BNN về việc chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 97/2006/QĐ-BNN chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê đã được thay thế bởi Quyết định 15/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng bộ và được áp dụng kể từ ngày 21/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2006/QĐ-BNN chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC VĂN PHÒNG SANG TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số: 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết đlnh số: 68/2005/QĐ-BNN ngày 07/1 l/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thống kê;
Căn cứ Quyết định số: 98/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ

Chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin quy định tại khoản 9 Điều 2 của Quyết định số 98/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003: “Quản lý mạng tin học diện rộng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; quản lý việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ” từ Văn phòng sang Trung tâm Tin học và Thống kê.

Điều 2. Bàn giao và tiếp nhận

1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm bàn giao cho Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê tiếp nhận: nhiệm vụ công nghệ thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật, hồ sơ tài liệu, kinh phí, các dự án công ngbệ thông tin và những liên quan khác của nhiệm vụ tin học nêu trên thuộc Văn phòng.

2. Sau khi bàn giao và tiếp nhận:

a) Văn phòng tiếp tục quản lý: Trang tin đỉện tử www.mard.gov.vn; các phần mềm, thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của Văn phòng và các cơ quan sử dụng kinh phí hành chính do Văn phòng quản lý.

b) Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê bố trí bộ phận mới tiếp nhận vào cơ cấu tổ chức hiện có của Trung tâm.

3. Các Vụ thuộc Bộ theo chức năng hướng dẫn hai đơn vị tiến hành bàn giao và tiếp nhận theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2- Bãi bỏ khoản 9 Điều 2 của Quyết định số 98/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vi liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2006/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2006/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2006
Ngày hiệu lực27/11/2006
Ngày công báo12/11/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2006/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 97/2006/QĐ-BNN chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/2006/QĐ-BNN chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/2006/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành30/10/2006
        Ngày hiệu lực27/11/2006
        Ngày công báo12/11/2006
        Số công báoTừ số 13 đến số 14
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 97/2006/QĐ-BNN chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2006/QĐ-BNN chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc văn phòng sang Trung tâm tin học và Thống kê