Quyết định 97/2008/QĐ-TTG

Quyết định 97/2008/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 97/2008/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC Ô-MAN VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THIẾU ĐÁNH VÀO THU NHẬP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 64/TTr-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập được ký tại Hà Nội, Việt Nam ngày 18 tháng 4 năm 2008.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và công bố, lưu chiểu Hiệp định trên theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TTĐT.
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2008/QĐ-TTG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/2008/QĐ-TTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2008/QĐ-TTG

Lược đồ Quyết định 97/2008/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/2008/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/2008/QĐ-TTG
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 97/2008/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/2008/QĐ-TTG phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực