Quyết định 97/QĐ-UBND

Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2008 về mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng và trang thiết bị đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam

Quyết định 97/QĐ-UBND 2008 mô hình tổ chức mức phụ cấp hàng tháng trang thiết bị Bảo vệ dân phố Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 97/2013/QĐ-UBND quy định chức danh phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 97/QĐ-UBND 2008 mô hình tổ chức mức phụ cấp hàng tháng trang thiết bị Bảo vệ dân phố Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 10 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐỐI VỚI BẢO VỆ DÂN PHỐ TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT/BCA-BLĐTB&XH- BTC ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng và trang thiết bị đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam như sau:

1. Mô hình tổ chức Bảo vệ dân phố:

a) Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam được thành lập ở các phường thuộc thị xã Phủ Lý.

b) Mỗi phường thành lập 1 Ban Bảo vệ dân phố gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng thành viên Ban Bảo vệ dân phố bằng số lượng tổ bảo vệ dân phố.

c) Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của Cảnh sát khu vực) thành lập một tổ Bảo vệ dân phố do Tổ trưởng phụ trách. Đối với tổ Bảo vệ dân phố từ 5 tổ viên trở lên thì có thêm 1 tổ phó giúp việc.

d) Mỗi tổ dân phố có 1 tổ viên Bảo vệ dân phố.

2. Mức phụ cấp hàng tháng cho từng chức danh Bảo vệ dân phố:

a) Trưởng Ban: 250.000 đồng/người/tháng.

b) Phó trưởng Ban: 220.000 đồng/người/tháng.

c) Tổ trưởng: 200.000 đồng/người/tháng.

d) Tổ phó: 180.000 đồng/người/tháng.

đ) Tổ viên: 160.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì được phụ cấp chức danh cao nhất.

3. Về trang bị phương tiện:

a) Mỗi Ban Bảo vệ dân phố được cấp lần đầu 02 roi điện.

b) Mỗi tổ Bảo vệ dân phố được cấp lần đầu 05 gậy cao su.

c) Mỗi Bảo vệ dân phố trong 1 năm được cấp 01 đèn pin, 01 bộ trang phục xuân hè; 2 năm được cấp 01 bộ trang phục thu đông, 01 mũ, 01 đôi giầy.

Kinh phí quyết toán mua sắm các phương tiện đảm bảo hoạt động trên của Bảo vệ dân phố theo giá quy định hiện hành.

4. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thị xã Phủ Lý có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT/BCA-BLĐTB&XH-BTC.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phủ Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu97/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2008
Ngày hiệu lực10/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 97/QĐ-UBND 2008 mô hình tổ chức mức phụ cấp hàng tháng trang thiết bị Bảo vệ dân phố Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 97/QĐ-UBND 2008 mô hình tổ chức mức phụ cấp hàng tháng trang thiết bị Bảo vệ dân phố Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu97/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Xuân Lộc
        Ngày ban hành10/01/2008
        Ngày hiệu lực10/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 97/QĐ-UBND 2008 mô hình tổ chức mức phụ cấp hàng tháng trang thiết bị Bảo vệ dân phố Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/QĐ-UBND 2008 mô hình tổ chức mức phụ cấp hàng tháng trang thiết bị Bảo vệ dân phố Hà Nam