Quyết định 970/QĐ-UBND

Quyết định 970/QĐ-UBND phê duyệt hộ gia đình tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2013 hộ gia đình xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HỢP VỆ SINH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 64/TTr-SNN ngày 16/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các hộ tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Hộ gia đình tham gia dự án và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

CÁC HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HỢP VỆ SINH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên đại diện hộ gia đình

Địa chỉ

Đối tượng

1

Nguyễn Đình Sáu

Thôn Hạc Lâm, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

2

Nguyễn Hữu Hào

Thôn Hạc Lâm, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

3

Dương Thị Điểm

Thôn Đồng Công, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa

Hộ nghèo

4

Âu Văn Hồng

Thôn Hương Câu, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

5

Nguyễn Ngọc Bích

Thôn Nội Hương, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

6

Nguyễn Văn Nam

Thôn Nội Hương, Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

7

Nguyễn Văn Minh

Thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ nghèo

8

Nguyễn Thị Chín

Thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ nghèo

9

Nguyễn Văn Thực

Thôn Trại Chuối 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

10

Nguyễn Huy Chín

Thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

11

Nguyễn Văn Nhượng

Thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

12

Lý Đình Dự

Thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế

Hộ chính sách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 970/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu970/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 970/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2013 hộ gia đình xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2013 hộ gia đình xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu970/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2013 hộ gia đình xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2013 hộ gia đình xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực