Quyết định 970/QĐ-UBND

Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý Lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác kiểm tra quản lý Lễ hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 970/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Quyết định số 308/2008/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý Lễ hội trên địa bàn Thành phố (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội và tổ chức Lễ hội trên địa bàn thành phố theo đúng qui định quản lý Lễ hội.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm tại các Lễ hội trên địa bàn thành phố;

- Kịp thời tổng hợp, phản ánh tình hình về quản lý Lễ hội trên địa bàn Thành phố về UBND thành phố.

Tổ công tác cử cán bộ giúp việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công

Điều 3. Các thành viên Tổ công tác liên ngành và bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo quy định.

Điều 4 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan, các thành viên Tổ công tác liên ngành và các đồng chí có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: Đ/c CVP, PCVP;
- Các phòng CV, TH;
- Lưu.VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 14/2/2014)

* Tổ trưởng

1. Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

* Tổ phó

2. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

3. Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương.

4. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

* Thành viên

5. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

6. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

7. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

8. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

9. Đồng chí Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy.

10. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

12. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính.

13. Đồng chí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

14. Đồng chí Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường Thành phố.

15. Đồng chí Chi cục Trưởng Chi Cục ATTP - Sở Y tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 970/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu970/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 970/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác kiểm tra quản lý Lễ hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác kiểm tra quản lý Lễ hội Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu970/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành14/02/2014
        Ngày hiệu lực14/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác kiểm tra quản lý Lễ hội Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác kiểm tra quản lý Lễ hội Hà Nội

            • 14/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực