Quyết định 973/QĐ-CHK

Quyết định 973/QĐ-CHK năm 2014 về Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 973/QĐ-CHK 2014 Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không sân bay


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/QĐ-CHK

 Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT AN TOÀN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay, Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLC (H 12bn)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 973/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu973/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 973/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 973/QĐ-CHK 2014 Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không sân bay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 973/QĐ-CHK 2014 Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không sân bay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu973/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýĐinh Việt Thắng
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 973/QĐ-CHK 2014 Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không sân bay

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 973/QĐ-CHK 2014 Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không sân bay

            • 27/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực