Quyết định 975/QĐ-TTg

Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 975/QĐ-TTg 2021 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH LIÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC DẦU GIÂY - TÂN PHÚ (GIAI ĐOẠN 1) THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (HỢP ĐỒNG BOT)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đi tác công tư;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) (sau đây viết tắt là Dự án) gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các thành viên:

- Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Nghị định số 35/2021/NĐ-CP).

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên khác của Hội đồng và nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng:

- Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

- Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

- Trách nhiệm, quyền hạn các thành viên khác của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

- Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

- Chi phí thẩm tra và thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Điều 4. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Điều 5. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và bố trí kinh phí thẩm tra và thẩm định Báo cáo NCTKT Dự án theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT,
NC, PL, QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 975/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu975/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2021
Ngày hiệu lực21/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(23/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 975/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 975/QĐ-TTg 2021 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 975/QĐ-TTg 2021 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu975/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành21/06/2021
        Ngày hiệu lực21/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (23/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 975/QĐ-TTg 2021 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 975/QĐ-TTg 2021 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú

              • 21/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực