Quyết định 98/2006/QĐ-TTg

Quyết định 98/2006/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do Thủ tướng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2006/QĐ-TTg Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho đối tượng tham gia chống Pháp,Mỹ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Điều 2. Đối tượng và tiêu chuẩn

Đối tượng được tặng bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích dưới mức quy định để tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Giao Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng. Việc xét khen thưởng cho các đối tượng, tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này hoàn thành trong năm 2006.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cáo;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TTCB (3b).315

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2006
Ngày hiệu lực27/05/2006
Ngày công báo12/05/2006
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 98/2006/QĐ-TTg Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho đối tượng tham gia chống Pháp,Mỹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/2006/QĐ-TTg Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho đối tượng tham gia chống Pháp,Mỹ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành05/05/2006
        Ngày hiệu lực27/05/2006
        Ngày công báo12/05/2006
        Số công báoTừ số 15 đến số 16
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 98/2006/QĐ-TTg Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho đối tượng tham gia chống Pháp,Mỹ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2006/QĐ-TTg Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho đối tượng tham gia chống Pháp,Mỹ

         • 05/05/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/05/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/05/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực