Quyết định 98/2007/QĐ-UBND

Quyết định 98/2007/QĐ - UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án đường dây 220kV Tân Định- Bình Long, đoạn qua địa bàn huyện Bến Cát do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ đất tài sản dự án đường dây 220kV Tân Định Bình Long huyện Bến Cát


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 98/2007/QĐ - UBND

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ vào Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1121/STC-GCS ngày 19/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công dự án đường dây 220kV Tân Định-Bình Long ban hành kèm theo Quyết định số 232/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1/ Bổ sung Khoản 2, Mục IV Bản Quy định đơn giá bồi thường:

Đất sản xuất nông nghiệp tiếp giáp đường Quốc lộ 13, đường ĐT 750 trong phạm vi cách hành lang bảo vệ đường bộ đến 50 mét được nhân hệ số 1,5 và từ trên 50m đến 100m được nhân hệ số 1,2.

2/ Bổ sung Khoản 3 vào Mục IV Bản Quy định đơn giá bồi thường:

Đơn giá đất sản xuất phi nông nghiệp:

a/ Trường hợp đã thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trước ngày 01/01/2005 thì được bồi thường bằng 60% giá đất ở.

b/ Trường hợp đã thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ ngày 01/01/2005 đến nay thì được bồi thường bằng 60% đơn giá đất ở đối với đất ở khu vực nông thôn và bằng 55% đơn giá đất ở đối với đất ở khu vực đô thị.

c/ Trường hợp Thuê đất thì được bồi thường chi phí đầu tư trên đất và đất theo đơn giá bồi thường đất nông nghiệp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.


Nơi nhận
:
- Văn phòng CP; Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản;
- TT. TU; TT. HĐND;
- CT, Các PCT;
- Như điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT, Công báo (2)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2007
Ngày hiệu lực21/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ đất tài sản dự án đường dây 220kV Tân Định Bình Long huyện Bến Cát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ đất tài sản dự án đường dây 220kV Tân Định Bình Long huyện Bến Cát
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành11/09/2007
        Ngày hiệu lực21/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 98/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ đất tài sản dự án đường dây 220kV Tân Định Bình Long huyện Bến Cát

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ đất tài sản dự án đường dây 220kV Tân Định Bình Long huyện Bến Cát

            • 11/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực