Quyết định 98/2007/QĐ-UBND

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND đổi tên Phòng Giáo dục các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2007/QĐ-UBND đổi tên Phòng Giáo dục huyện thành phố Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG GIÁO DỤC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ công văn số 2655/BGD&ĐT-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đổi tên Phòng Giáo dục;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 156/TTr-SNV ngày 27 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đổi tên Phòng Giáo dục các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận thành Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 và quản lý, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo của địa phương hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2007
Ngày hiệu lực13/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/2007/QĐ-UBND đổi tên Phòng Giáo dục huyện thành phố Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/2007/QĐ-UBND đổi tên Phòng Giáo dục huyện thành phố Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành03/05/2007
        Ngày hiệu lực13/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 98/2007/QĐ-UBND đổi tên Phòng Giáo dục huyện thành phố Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2007/QĐ-UBND đổi tên Phòng Giáo dục huyện thành phố Ninh Thuận

            • 03/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực