Quyết định 98-HĐBT

Quyết định 98-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số huyện thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 98 - HĐBT NGÀY 29-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH CỬU LONG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cửu Long và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Ôn và Bình Minh thuộc tỉnh Cửu Long như sau:

a. Huyện Châu Thành gồm có các xã Long Hoà, Hưng Mỹ, Phước Hảo, Hoà Thuận của huyện Cầu Ngang và các xã Song Lộc, Đa Lộc, Lương Hoà, Nguyệt Hoá, Thanh Mỹ của huyện Càng Long. Trụ sở huyện đóng tại xã Đa Lộc.

Địa giới của huyện Châu Thành ở phía bắc giáp thị xã Trà Vinh và sông Tiền, phía nam giáp huyện Trà Cú và huyện Tiểu Cần, phía đông giáp huyện Cầu Ngang, phía tây giáp huyện Càng Long.

b. Huyện Tiểu Cần gồm có các xã Tân Hoà, Hùng Hoà, Tập Ngãi, Ngãi Hùng của huyện Trà Cú và các xã Tiểu Cần, Long Thới của huyện Cầu Kè và xã Hiếu Tử của huyện Càng Long. Trụ sở huyện đóng tại xã Tiểu Cần.

Địa giới của huyện Tiểu Cần ở phía bắc giáp huyện Càng Long, phía nam giáp huyện Trà Cú, phía đông giáp huyện Châu Thành, phía tây giáp huyện Cầu kè và sông Hậu.

c. Huyện Trà Ôn gồm có các sã Vĩnh Xuân, Thuận Thới, Hựu Thành, Tích Thiện, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Trà Côn, Lục Sỹ và thị trấn Trà Ôn của huyện Cầu Kè và các xã Thới Hoà, Xuân Hiệp, Hoà Bình của huyện Vũng Liêm. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Trà Ôn.

Địa giới của huyện Trà Ôn ở phía bắc giáp huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm, phía nam giáp huyện Cầu Kè, phía đông giáp huyện Vũng Liêm, phía tây giáp huyện Tam Bình và sông Hậu.

d. Huyện Bình Minh gồm có các xã Thành Lợi, Mỹ Hoà, Mỹ Thuận, Tân Qưới, Tân Lược, Đông Thành và thị trấn Cái Vồn cảu huyện Tam Bình. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Cái Vồn.

Địa giới của huyện Bình Minh ở phía bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phía nam giáp sông Hậu, phía đông giáp huyện Tam Bình, phía tây giáp sông Hậu.

Điều 2: Chia huyện Cầu Ngang và huyện Long Hồ thuộc tỉnh Cửu Long thành bốn huyên lấy tên là huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải, huyện Long Hồ và huyên Mang Thít.

a. Huyện Cầu Ngang gồm có các xã Thạnh Hoà Sơn, Long Sơn, Nhị Trường, Hiệp Hoà, Vĩnh Kim, Mỹ Hoà, Hiệp Mỹ, Mỹ Long. Trụ sở huyện đóng tại xã Mỹ Hoà.

Địa giới của huyện Cầu Ngang ở phía bắc giáp huyện Châu Thành và sông Cổ Chiên, phía nam giáp huyện Duyên Hải, phía đông giáp sông Cổ Chiên, phía tây giáp huyện Trà Cú và huyện Châu Thành.

b. Huyện Duyên Hải gồm có các xã Long Vĩnh, Trường Long Hoà, Dân Thành, Long Khánh, Long Toàn, Long Hữu, Ngũ Lạc, Hiệp Thạnh. Trụ sở huyện đóng tại xã Long Toàn.

Địa giới của huyện Duyên Hải ở phía bắc giáp huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú, phía nam và phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp sông Hậu và huyện Trà Cú.

c. Huyện Long Hồ gồm có các xã An Bình, Bình Hoà Phước, Long Phước, Lộc Hoà, Tân Hành, Đồng Phú, An Đức, Phú Qưới, Thanh Đức. Trụ sở huyện đóng tại xã An Đức.

Địa giới của huyện Long Hồ ở phía bắc giáp sông Tiền, phía nam giáp huyện Tam Bình, phía đông giáp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và huyện Mang Thít, phía tây giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

d. Huyện Mang Thít gồm có các xã An Phước, Chánh Hội, Tân Long Hội, Nhơn Phú, Mỹ An, Hoà Tịnh, Bình Phước, Long Mỹ. Trụ sở huyện đóng tại xã Chánh Hội.

Địa giới của huyện Mang Thít ở phía bắc giáp sông Tiền và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, phía nam giáp huyện Vũng Liêm và huyện Tam Bình, phía đông giáp huyện Vũng Liêm và sông Tiền, phía tây giáp huyện Long Hồ và huyên Tam Bình.

Điều 3: Các đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cửu Long và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 98-HĐBT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/1981
Ngày hiệu lực 14/10/1981
Ngày công báo 30/09/1981
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 98-HĐBT phân vạch địa giới huyện thuộc tỉnh Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 98-HĐBT phân vạch địa giới huyện thuộc tỉnh Cửu Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98-HĐBT
Cơ quan ban hành Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Tố Hữu
Ngày ban hành 29/09/1981
Ngày hiệu lực 14/10/1981
Ngày công báo 30/09/1981
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 29/09/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/09/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/10/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực