Quyết định 98/QĐ-BCĐODA

Quyết định 98/QĐ-BCĐODA năm 2016 về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Nội dung toàn văn Quyết định 98/QĐ-BCĐODA thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA vốn vay ưu đãi 2016


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ
ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-BCĐODA

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của t chức phối hp liên ngành ban hành theo Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi;

Căn cứ văn bản cử cán bộ Lãnh đạo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm:

1. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương;

2. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp;

3. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung;

4. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý;

5. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng;

6. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông;

7. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh;

8. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân;

9. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng;

10. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn;

11. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mnh Hùng;

12. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng;

13. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản;

14. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 72/QĐ-BCĐODA ngày 16 tháng 4 năm 2013 về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ODA.

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt tr
n Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo ODA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, PL, KTN, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, BCĐ ODA (3). AT.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/QĐ-BCĐODA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/QĐ-BCĐODA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2016
Ngày hiệu lực06/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/QĐ-BCĐODA

Lược đồ Quyết định 98/QĐ-BCĐODA thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA vốn vay ưu đãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/QĐ-BCĐODA thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA vốn vay ưu đãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/QĐ-BCĐODA
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành06/06/2016
        Ngày hiệu lực06/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 98/QĐ-BCĐODA thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA vốn vay ưu đãi 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/QĐ-BCĐODA thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA vốn vay ưu đãi 2016

            • 06/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực