Quyết định 98/QĐ-UBND

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hằng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP HẰNG THÁNG CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Liên bộ Công an - Lao động - Thương binh Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 37/HĐND-TH ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 142/TTr-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hằng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố, cụ thể như sau:

1. Về số lượng chức danh:

1.1. Mỗi phường, thị trấn thành lập 1 Ban Bảo vệ dân phố, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên. (Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố đồng thời là Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố ở khu phố).

- Phường, thị trấn có dưới 7 khu phố thì có 1 Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban.

- Phường, thị trấn có từ 7 khu phố trở lên thì có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban;

1.2. Mỗi khu phố được thành lập một Tổ Bảo vệ dân phố.

- Khu phố có dưới 1.000 dân thì có 1 Tổ trưởng (đồng thời là Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố) và 3 Tổ viên.

- Khu phố có trên 1.000 dân thì có 1 Tổ trưởng (đồng thời là Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố), 1 Tổ phó và 3 Tổ viên.

2. Về mức phụ cấp hằng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng hệ số 0,9 của mức lương tối thiểu;

- Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng hệ số 0,8 của mức lương tối thiểu;

- Ủy viên ban Bảo vệ dân phố (Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố) được hưởng hệ số 0,7 của mức lương tối thiểu;

- Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố được hưởng hệ số 0,6 của mức lương tối thiểu;

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố được hưởng hệ số 0,5 của mức lương tối thiểu.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Ninh Thuận

            • 14/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực