Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Quyết định 98-TS/QĐ-VNC năm 1974 ban hành 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cấp ngành về các sản phẩm chế biến hải sản của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản

TỔNG CỤC THUỶ SẢN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98-TS/QĐ-VNC

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

BAN HÀNH 12 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CẤP NGÀNH VỀ CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN HẢI SẢN

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 

Căn cứ vào Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, công, nông nghiệp; Chỉ thị số 132-TTg ngày 26-4-1971 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng tiêu chuẩn cho những sản phẩm chủ yếu nhất của ngành;

Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện nghiên cứu thủy sản (công văn số 86-VNC/TH ngày 19-5-1973) về việc ban hành tiêu chuẩn cho các mặt hàng chế biến hải sản.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cấp ngành về các sản phẩm chế biến hải sản (danh mục kèm theo).

Điều 2: Tùy theo hình thức ban hành, phạm vi, hiệu lực, các tiêu chuẩn này phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các đơn vị và cơ sở có liên quan.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục cung tiêu, Viện trưởng Viện nghiên cứu thủy sản, Cục trưởng Cục khai thác chế biến, Vụ trưởng Vụ kế hoạch; Phòng vật giá Tổng cục, Trưởng Ty thủy sản các địa phương miền biển, Giám đốc các xí nghiệp đánh cá và chế biến hải sản, Giám đốc các công ty hải sản và các ông hiệu trưởng các trường thủy sản có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC THỦY SẢN

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Trọng Tính


 

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGÀNH

(Ban hành theo quyết định số 98 TS/QĐ-VNC ngày 15-2-1974 của Tổng cục Thủy sản)

 

Ký hiệu

Tên gọi của tiêu chuẩn

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

58TCN 7-74

Nước mắm - Yêu cầu kỹ thuật

Chính thức

1-5-1974

Trong toàn ngành

58TCN 8-74

Mắm tôm - Yêu cầu kỹ thuật

Nt

nt

nt

58TCN 9-74

Cá tươi tự nhiên - Yêu cầu kỹ thuật

Nt

nt

nt

58TCN 10-74

Cá khô - Yêu cầu kỹ thuật

Nt

nt

nt

58TCN 11-74

Tôm he khô xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

nt

nt

nt

58TCN 12-74

Tôm khô xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

nt

nt

nt

58TCN 13-74

Tôm nõn khô xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

nt

nt

nt

58TCN 14-74

Mực ống khô xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

nt

nt

nt

58TCN 15-74

Sứa ướp muối phèn xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

Khuyến khích áp dụng

 

nt

58TCN 16-74

Hải sâm trắng khô xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

nt

 

nt

58TCN 17-74

Hải sâm đen khô xuất khẩu - Yêu cầu kỹ thuật

nt

 

nt

58TCN 18-74

Khuôn khổ và mẫu ghi nhãn cho các sản phẩm chế biến hải sản

Chính thức

1-5-1974

nt

 

Thuộc tính văn bản 98-TS/QĐ-VNC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98-TS/QĐ-VNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/02/1974
Ngày hiệu lực 02/03/1974
Ngày công báo 30/03/1974
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 98-TS/QĐ-VNC 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cấp ngành các sản phẩm chế biến hải sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 98-TS/QĐ-VNC 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cấp ngành các sản phẩm chế biến hải sản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98-TS/QĐ-VNC
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuỷ sản
Người ký Nguyễn Trọng Tính
Ngày ban hành 15/02/1974
Ngày hiệu lực 02/03/1974
Ngày công báo 30/03/1974
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 15/02/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/03/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/03/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực