Quyết định 980/2008/QĐ-BNN

Quyết định 980/2008/QĐ-BNN về việc chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 980/2008/QĐ-BNN chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 980/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01  tháng 4  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN CHO CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Trên cơ sở Quyết định  22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao quản lý nguyên trạng: Diện tích, ranh giới, hiện trạng rừng, nhiệm vụ, bộ máy quản lý, lao động, vốn, cơ sở vật chất... của Vườn quốc gia Cát Tiên trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Cục Kiểm trực tiếp quản lý kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm chủ trì việc tiếp nhận, có trách nhiệm phối hợp với các Vụ Tài chính, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ; Cục Quản lý xây dựng công trình; các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên theo quy định, hoàn thành trong quý II năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước;
- Các Vụ,Cục,VPBộ.Ttra Bộ (PH thực hiên);
- Vườn QG Cát Tiên (để thực hiên);
- Lưu: VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 980/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu980/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 980/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 980/2008/QĐ-BNN chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 980/2008/QĐ-BNN chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu980/2008/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực01/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 980/2008/QĐ-BNN chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 980/2008/QĐ-BNN chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên cho Cục Kiểm lâm quản lý

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực