Quyết định 982/QĐ-UBND

Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2010 về ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 982/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 975/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 982/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 982/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ðất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 674/STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2010),

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo điểm 3, khoản 5, Điều 4 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Điều 5 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và đóng dấu Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ðiều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2205/QÐ-UB ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ðiều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 982/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu982/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2010
Ngày hiệu lực22/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 982/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 982/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 982/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu982/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành22/07/2010
        Ngày hiệu lực22/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 982/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 982/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất