Quyết định 9840/QĐ-BCT

Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9840/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- TTTN, KH, KHCN, TCNL, QLTT, XNK;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định 9840/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Số ký hiệu, ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do bãi bỏ

Thời điểm hết hiệu lực

Ghi chú

1.

Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

Nội dung đã được thay thế bởi các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP

Kể từ ngày 01/11/2014

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

2.

Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

Kể t ngày 01/11/2014

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

3.

Thông tư số 26/2010/TT-BCT ngày 14/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

Kể t ngày 01/11/2014

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9840/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9840/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2014
Ngày hiệu lực01/11/2014
Ngày công báo20/11/2014
Số công báoTừ số 993 đến số 994
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9840/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu9840/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành31/10/2014
       Ngày hiệu lực01/11/2014
       Ngày công báo20/11/2014
       Số công báoTừ số 993 đến số 994
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương

           • 31/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực