Quyết định 986/QĐ-UBND

Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế-xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 –2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2009 về Quy định tạm thời quản lý đầu tư Chương trình và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 986/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 05/2007/QĐ-UBND NGÀY 04/6/2007 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 (CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2006;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số: 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

Thông tư liên tịch số: 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-BTC-BXD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 10 Quyết định số: 05/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 –2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

 “1. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, bản bao gồm công trình quy mô nhỏ không phải lập dự án đầu tư, chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và phải đầu tư hoàn thành dứt điểm không quá 2 năm. Những công trình có mức vốn dưới 500 triệu đồng, đã nằm trong quy hoạch, thì báo cáo kinh tế - kỹ thuật chỉ cần có các nội dung: Tên công trình, tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, nguồn vốn, thời gian thi công, thời gian hoàn thành và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Công trình có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

 “2. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do chủ đầu tư lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân, đủ năng lực thực hiện và trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật”.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh, UBND các huyện và các ngành chức năng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lò Mai Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 986/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu986/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2007
Ngày hiệu lực10/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 986/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu986/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýLò Mai Trinh
     Ngày ban hành10/09/2007
     Ngày hiệu lực10/09/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2009
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi điều 10 Quyết định 05/2007/QĐ-UBND