Quyết định 987/QĐ-BCT

Quyết định 987/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự trữ lưu thông và tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 987/QĐ-BCT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra làm việc với địa phương xuất khẩu gạo


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC THÀNH LP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH ĐI LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO CHỦ CHT ĐỂ RÀ SOÁT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VỀ NGUỒN CUNG THÓC GẠO, TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO, THỰC HIỆN DỰ TRỮ LƯU THÔNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 2280/VPCP-NN ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt để rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo, thực hiện dự trữ lưu thông và tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo (sau đây gọi là Đoàn kim tra), với thành phần như sau:

1. Trưởng đoàn Kiểm tra: Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

2. Các thành viên Đoàn kiểm tra trong Bộ Công Thương:

- Ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;

- Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương;

- Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;

3. Các thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện của các Bộ, ngành liên quan gồm:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

4. Thư ký Đoàn kiểm tra:

- Bà Nguyn Thị Mai Linh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu hàng nông-lâm- thủy sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương;

- Ông Phạm Như Phương, Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu hàng nông- lâm-thủy sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ làm việc với các địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hp đồng xuất khẩu gạo, trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đoàn kim tra sẽ tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, các thành viên Đoàn kiểm tra tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ:
- Các B
: NN&PTNT, TC, NHNN;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh/thành phố Đồng Bằng Sông Cửu Long;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều
1, điều 4;
- Lưu: VT, XNK, VP(THCC, hieulq).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 987/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu987/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực25/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(27/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 987/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 987/QĐ-BCT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra làm việc với địa phương xuất khẩu gạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 987/QĐ-BCT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra làm việc với địa phương xuất khẩu gạo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu987/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực25/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (27/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 987/QĐ-BCT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra làm việc với địa phương xuất khẩu gạo

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 987/QĐ-BCT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra làm việc với địa phương xuất khẩu gạo

              • 25/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực