Quyết định 99/2007/QĐ-UBND

Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 2, Mục II Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 121/2007/QĐ-UBND phân cấp nhiệm vụ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2, MỤC II QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/2003/QĐ-UB NGÀY 07/5/2003 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1064/TT-KHĐT ngày 20
tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, Mục II Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) như sau:

Các cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện quản lý đầu tư theo quy định hiện hành. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền quyết định đầu tư cho cấp huyện, cấp xã cụ thể như sau:

Khoản 2a, cấp huyện: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã quyết định các dự án đầu tư do huyện - thị trực tiếp quản lý, có tổng mức vốn đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng.

Khoản 2b, cấp xã: Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện - thị xã căn cứ vào điều kiện từng xã, phường, thị trấn để ban hành quy định cụ thể về thẩm quyền phê duyệt dự án không lớn hơn 3 tỷ đồng.

Các nội dung không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu99/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2007
Ngày hiệu lực22/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu99/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Lợi
        Ngày ban hành12/09/2007
        Ngày hiệu lực22/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 99/2007/QĐ-UBND điều chỉnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định 128/2003/QĐ-UB