Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 99/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA CHÙA HOẰNG PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 07/TTr-SVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy là đơn vị quản lý và khai thác điểm du lịch Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc; có trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá điểm du lịch.

Các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy thực hiện tốt các nội dung trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu99/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 99/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 99/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu99/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 99/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc Quảng Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 99/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc Quảng Bình 2016

            • 15/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực