Quyết định 994/QĐ-UBND

Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 994/QĐ-UBN quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La về việc quy định một số khoản phí, lệ phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 231/TTr-STC ngày 10 tháng 5 năm 2013; Biên bản thống nhất liên ngành: Tài chính, Giao thông Vận tải ngày 09 tháng 5 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

- Xe vận tải khách theo tuyến cố định:

+ Đơn vị tính giá dịch vụ: Đồng/chuyến - xe.

+ Mức giá dịch vụ theo đơn giá: Đồng/ghế (đối với xe giường nằm quy đổi 01 giường nằm bằng 1,2 ghế).

+ Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô từ loại 1 đến loại 6 như sau:

Cự ly

Đơn vị tính

Bến loại 1

Bến loại 2

Bến loại 3

Bến loại 4

Bến loại 5

Bến loại 6

Từ 150 km trở xuống

Đ/ghế

1.100

1.050

1.000

950

900

850

Từ 150 km đến 350 km

Đ/ghế

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

Từ 350 km trở lên

Đ/ghế

3.300

3.200

3.000

2.800

2.700

2.500

- Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe taxi: 5.000 đồng/chuyến.

- Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với xe buýt, xe trung chuyển hành khách, xe vận chuyển hàng hoá: 10.000 đồng/chuyến.

Điều 2. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Tư pháp; Cục Trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, Tú 15 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực31/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 994/QĐ-UBN quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 994/QĐ-UBN quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu994/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực31/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 994/QĐ-UBN quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 994/QĐ-UBN quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tỉnh Sơn La

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực