Quyết định 994/QĐ-UBND

Quyết định 994/QĐ-UBND về thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 994/QĐ-UBND đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA KIỂM TRA LIÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ thi hành chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phm;

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phm” năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc S Y tế tại Văn bản số 650/SYT-TTr ngày 19/4/2016; sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra về An toàn thực phẩm gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Bình, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT -Trưng đoàn;

2. Ông Nguyễn Trường Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Phó đoàn;

3. Ông Trần Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Phó đoàn;

4. Ông Phạm Nam Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLCL Nông - Lâm - Thủy sản - Thư ký;

5. Ông Võ Tá Thành, Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phòng cảnh sát phòng chng tội phạm về môi trường, Công an tỉnh - Thành viên;

7. Ông Hoàng Văn Tùng, Kiểm soát viên Chi cục QLTT - Thành viên;

8. Bà Trần Xuân Hòa, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế - Thành viên;

9. Ông Trần Hữu Hiệp, Chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Thành viên.

- Trung tâm Truyền thông GDSK (Sở Y tế), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên cùng đi với Đoàn đđưa tin, tuyên truyền.

- Khi đoàn thanh tra, kiểm tra ở địa bàn các huyện, thành phố, thị xã cử 01 cán bộ làm công tác an toàn thực phm địa phương tham gia với đoàn đphối hợp xử lý những việc liên quan đến công tác kim tra tại địa phương.

Điều 2. Đoàn thanh tra, kiểm tra có nhiệm vụ:

Thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác chđạo và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phm tại địa phương.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và nhập khu thực phm trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các thực phẩm là rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau, thịt theo chủ đề của Tháng hành động vì ATTP năm 2016 là “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”.

Xử lý nghiêm, kịp thời hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Đoàn được sử dụng con dấu của Snông nghiệp và phát trin nông thôn đhoạt động.

Giao Sở Tài chính tính toán, cấp kinh phí bảo đảm hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định hiện hành.

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/5/2016.

Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cQuyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (đ b/c);
- UBND các huyện, thành ph, thị xã;
- Trung tâm YTDP các huyện, thành ph, thị xã;
- Lưu: VT, VX1;
- Gửi: Bản giấy và đin tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 994/QĐ-UBND đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 994/QĐ-UBND đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu994/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 994/QĐ-UBND đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 994/QĐ-UBND đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Hà Tĩnh 2016

            • 20/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực