Quyết định 996/QĐ-UBND

Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 1474/2007/QĐ-UBND về quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 996/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1474/2007/QĐ-UBND danh hiệu nghệ nhân


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1474/2007/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1474/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu nghệ nhân Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân Thừa Thiên Huế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 996/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu996/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 996/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 996/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1474/2007/QĐ-UBND danh hiệu nghệ nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 996/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1474/2007/QĐ-UBND danh hiệu nghệ nhân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu996/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành16/05/2011
       Ngày hiệu lực16/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 996/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1474/2007/QĐ-UBND danh hiệu nghệ nhân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 996/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1474/2007/QĐ-UBND danh hiệu nghệ nhân

           • 16/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực