Quyết định 24-LB-QĐ

Quyết định liên bộ 24-LB-QĐ năm 1964 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các đoàn thể ở Trung ương, các Sở, Ty Lao động và các đơn vị cơ sở do của Bộ trưởng Bộ Lao động - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định liên bộ 24-LB-QĐ chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Bộ, cơ quan ngang Bộ,đoàn thể Trung ương, các Sở, Ty Lao động,đơn vị cơ sở


BỘ LAO ĐỘNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24-LB-QĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CÁC ĐOÀN THỂ Ở TRUNG ƯƠNG, CÁC SỞ, TY LAO ĐỘNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 187-CP ngày 20-12-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ lao động;
Căn cứ nghị định số 131-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ nghị định số 27-CP ngày 22-02-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra;
Để giúp các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các đoàn thể ở trung ương, các Sở, Ty Lao động khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị sở nắm được tình hình tai nạn lao động và có biện pháp ngăn ngừa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng thống nhất cho các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các đoàn thể ở trung ương, các Sở, Ty Lao động khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị cơ sở: xí nghiệp, cửa hàng, công trường, nông trường, lâm trường, v.v… ghi báo, gồm:

a) Các biểu mẫu:

 

Số TT

Số hiệu

TÊN BIỂU

Tính chất b/c

Ngày gửi báo cáo

1

I-TNLĐ

Báo cáo danh sách những người bị tai nạn lao động (cơ sở ghi báo)

Tháng

Trước ngày 5 tháng sau

2

II-TNLĐ

Thống kê các trường hợp xảy ra tai nạn lao động  (cơ sở ghi báo)

“”

- nt -

3

III-TNLĐ

Thống kê các trường hợp xảy ra tai nạn lao động (Sở, Ty Lao động ghi báo)

Quý

Trước ngày15 tháng thứ 1 của quý sau

4

IV-TNLĐ

Thống kê tai nạn lao động (các Bộ ghi báo)

“”

- nt -

 

(kèm theo chế độ báo cáo này có mẫu sổ ghi tai nạn lao động)(1)

b) Bản giải thích nội dung phương pháp tính toán các chỉ tiêu.(1)

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể ở trung ương, và các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo và tổ chức việc thi hành chế độ báo cáo thống kê này và gửi báo cáo đúng kỳ hạn đã quy định cho Bộ Lao động để Bộ lao động tổng hợp báo cáo lên Hội đồng Chính phủ, đồng thời gửi cho Tổng cục Thống kê.

Điều 3. Các chế độ báo cáo này thi hành kể từ ngày ký quyết định này.

Các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê về tai nạn lao động do Bộ Lao động, Tổng cục Thống kê và các ngành khác ở trung ương đã ban hành trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Ông Trưởng ban thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động thuộc Bộ lao động, ông Vụ trưởng Vụ Thống kê lao động văn xã thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC PHÓ
 


 

Nguyễn Đức Dương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Bùi Quỳ

 

(1) - Mẫu sổ và bản giải thích không đăng công báo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24-LB-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24-LB-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/1964
Ngày hiệu lực10/04/1964
Ngày công báo30/12/1964
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định liên bộ 24-LB-QĐ chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Bộ, cơ quan ngang Bộ,đoàn thể Trung ương, các Sở, Ty Lao động,đơn vị cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định liên bộ 24-LB-QĐ chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Bộ, cơ quan ngang Bộ,đoàn thể Trung ương, các Sở, Ty Lao động,đơn vị cơ sở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24-LB-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động, Tổng cục Thống kê
        Người kýBùi Quỳ, Nguyễn Đức Dương
        Ngày ban hành10/04/1964
        Ngày hiệu lực10/04/1964
        Ngày công báo30/12/1964
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định liên bộ 24-LB-QĐ chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Bộ, cơ quan ngang Bộ,đoàn thể Trung ương, các Sở, Ty Lao động,đơn vị cơ sở

            Lịch sử hiệu lực Quyết định liên bộ 24-LB-QĐ chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho Bộ, cơ quan ngang Bộ,đoàn thể Trung ương, các Sở, Ty Lao động,đơn vị cơ sở

            • 10/04/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực