Quyết định 87-LB-QĐ

Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ năm 1964 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về tình hình cung cấp lao động, áp dụng cho các Sở, Ty Lao động và Ủy ban hành chính các huyện, thị xã tương đương cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về cung cấp lao động, áp dụng các Sở, Ty Lao động UB hành chính huyện, thị xã


BỘ LAO ĐỘNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87-LB-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP LAO ĐỘNG, ÁP DỤNG CHO CÁC SỞ, TY LAO ĐỘNG VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP HUYỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG TỔNG -CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 187-CP ngày 20-12-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động;
Căn cứ nghị định số 131-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ nghị định số 27-CP ngày 22-02-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra;
Để nắm tình hình cung cấp lao động cho các ngành sản xuất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về tinh hình cung cấp lao động cho các ngành sản xuất, áp dụng cho các Sở, Ty Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban hành chính các huyện, thị xã tương đương cấp huyện ghi báo, (biểu mẫu báo cáo và bản giải thích nội dung các chỉ tiêu báo cáo kèm theo quyết định này).(1)

Điều 2. Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo và tổ chức việc thi hành chế độ báo cáo thống kê này và gửi báo cáo đúng kỳ hạn về Bộ Lao động.

Điều 3. Chế độ báo cáo này bắt đầu thi hành kể từ ngày 6 tháng 10 năm 1964.

Điều 4. Ông Vụ trưởng Vụ quản lý nhân công Bộ Lao động, ông Vụ trưởng Vụ Thống kê lao động văn xã Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC PHÓ


 

 
Nguyễn Đức Dương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
 


 

Bùi Quỳ

 

(1)Biểu mẫu báo cáo và bản giải thích nội dung các chỉ tiêu báo cáo không đăng Công báo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87-LB-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87-LB-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/1964
Ngày hiệu lực06/10/1964
Ngày công báo30/12/1964
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về cung cấp lao động, áp dụng các Sở, Ty Lao động UB hành chính huyện, thị xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về cung cấp lao động, áp dụng các Sở, Ty Lao động UB hành chính huyện, thị xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87-LB-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động, Tổng cục Thống kê
        Người kýBùi Quỳ, Nguyễn Đức Dương
        Ngày ban hành06/10/1964
        Ngày hiệu lực06/10/1964
        Ngày công báo30/12/1964
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về cung cấp lao động, áp dụng các Sở, Ty Lao động UB hành chính huyện, thị xã

            Lịch sử hiệu lực Quyết định liên bộ 87-LB-QĐ báo cáo thống kê định kỳ hàng quý về cung cấp lao động, áp dụng các Sở, Ty Lao động UB hành chính huyện, thị xã

            • 06/10/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực