Quyết định 1017/QĐ-UBND

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2009 bãi bỏ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ cho công tác phổ cập bậc Trung học

Nội dung toàn văn Quyết định số 1017/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ 11/2007/QĐ-UBND phổ cập bậc Trung học Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-UBND NGÀY 07/3/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHO CÔNG TÁC PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi công tác phổ cập bậc Trung học;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 672/STC-HCSN ngày 28 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ cho công tác phổ cập bậc Trung học.

Điều 2. Các chế độ cho công tác phổ cập bậc Trung học được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 và Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi công tác phổ cập bậc Trung học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1017/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ 11/2007/QĐ-UBND phổ cập bậc Trung học Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 1017/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ 11/2007/QĐ-UBND phổ cập bậc Trung học Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành08/05/2009
       Ngày hiệu lực08/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 1017/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ 11/2007/QĐ-UBND phổ cập bậc Trung học Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1017/QĐ-UBND 2009 bãi bỏ 11/2007/QĐ-UBND phổ cập bậc Trung học Khánh Hòa

          • 08/05/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/05/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực