Quyết định 1627/QĐ-UBND

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung biên chế công chức cấp xã thuộc địa bàn thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1627/QĐ-UBND bổ sung biên chế công chức cấp xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 03/2014/QĐ-UBND kiêm nhiệm bố trí chức danh cán bộ công chức Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 1627/QĐ-UBND bổ sung biên chế công chức cấp xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1627/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, THỊ XÃ NINH HÒA VÀ CÁC HUYỆN: VẠN NINH, DIÊN KHÁNH, KHÁNH VĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 70/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân làm việc, sinh sống tại các xã đảo thuộc huyện Trường Sa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 120/2008/TTLT-BQP-BTC ngày 27/8/2008 của liên Bộ Quốc phòng – Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 70/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân làm việc, sinh sống tại các xã đảo thuộc huyện Trường Sa;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Đề án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ tại huyện Trường Sa và tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức ra công tác tại các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa giai đoạn 2013-2018;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1155/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2013 về việc đề nghị bổ sung biên chế công chức cấp xã để bố trí cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ về đất liền công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung biên chế công chức cấp xã thuộc địa bàn thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh để bố trí công tác đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ về đất liền như sau:

1. Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc, phường Vĩnh Phước: Mỗi đơn vị bổ sung thêm 01 biên chế.

2. Thị xã Ninh Hòa: Các xã: Ninh Thân, Ninh Lộc, Ninh Đông, Ninh An: Mỗi đơn vị bổ sung thêm 01 biên chế.

3. Huyện Vạn Ninh: Các xã: Vạn Thắng, Vạn Lương: Mỗi đơn vị bổ sung thêm 01 biên chế.

4. Huyện Diên Khánh: Các xã: Diên Phước, Diên Hòa: Mỗi đơn vị bổ sung thêm 01 biên chế.

5. Huyện Khánh Vĩnh: Xã Khánh Bình: Bổ sung thêm 01 biên chế.

Tổng số biên chế bổ sung là: 11 biên chế.                                                             

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh có nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp bố trí nơi công tác cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ về đất liền theo biên chế được bổ sung kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thi hành);
- Sở Nội vụ;
- UBND huyện Trường Sa;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2013
Ngày hiệu lực04/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1627/QĐ-UBND bổ sung biên chế công chức cấp xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 1627/QĐ-UBND bổ sung biên chế công chức cấp xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1627/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/07/2013
        Ngày hiệu lực04/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 1627/QĐ-UBND bổ sung biên chế công chức cấp xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1627/QĐ-UBND bổ sung biên chế công chức cấp xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa