Quyết định 1783/QĐ-UBND

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (đoạn từ đường Xương Giang đến đường Lê Lợi) tỷ lệ 1/500

Nội dung toàn văn Quyết định số 1783/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, THÀNH PHỐ BẮC GIANG (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG XƯƠNG GIANG ĐẾN ĐƯỜNG LÊ LỢI) TỶ LỆ 1/500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Giang tại Tờ trình số 378/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013, Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 189/BC-SXD ngày 11 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500, với nội dung sau:

1. Ranh gii và phạm vi nghiên cứu điều chỉnh:

a) Vị trí khu vực lập quy hoạch:

Nằm ở trung tâm thành phố Bắc Giang thuộc địa giới hành chính của 04 phường: Trần Phú, Ngô Quyền, Lê Lợi và Hoàng Văn Thụ, ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường Xương Giang;

- Phía Nam: Giáp đường Lê Lợi;

- Phía Đông: Giáp dân cư, Công an tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Văn Mn và hồ công viên.

b) Quy mô đồ án:

Quy mô diện tích khoảng: 20,82ha.

c) Tính chất:

Là trục đường bố trí các công trình công cộng, thương mại gồm: Trung tâm tài chính, ngân hàng, khách sạn, trung tâm thương mại siêu thị cao cấp của thành phố Bắc Giang.

2. Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loi đất

Diện tích
(M2)

Tỷ lệ
(%)

1

Đất công cộng

16.100

7,7

2

Đất thương mại

49.282

23,7

3

Đất cơ quan

40.185

19,3

4

Đất dân cư hiện trạng

8.770

4,2

5

Đất cây xanh, mặt nước

24.646

11,8

6

Đất y tế

4.050

2,0

7

Đất giao thông

65.167

31,3

 

Tng

208.200

100

3. Các giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức không gian dọc tuyến đường Nguyễn Văn Cừ:

- Mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ với lộ giới 24,0m lên 31,0m, chỉ giới xây dựng các công trình dưới 5 tầng là 6,0m so với chỉ giới đường đỏ, với công trình cao tầng chỉ giới xây dựng là 10,0m so với chỉ giới đường đỏ để tạo không gian và điểm nhìn cho tuyến đường;

- Mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Mn đi ven hồ công viên Ngô Gia Tự đấu nối với đường Nghĩa Long;

- Công trình siêu thị được xây dựng tại khu vực Sở Giao thông, Nhà làm việc liên cơ quan, Hội Cựu chiến binh, Ban Dân vận tạo không gian và thuận lợi cho người dân mua sắm, trao đổi hàng hóa;

- Công trình thương mại được xây dựng tại vị trí khu vực Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Đài phát thanh truyền hình, Sở Khoa học công nghệ, Tòa án nhân dân thành phố tạo khu vực văn phòng cho thuê, thương mại dịch vụ; đất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển thành đất thương mại;

- Các công trình Khách sạn, thương mại dịch vụ cao từ 9 - 15 tầng;

- Rạp Sông Thương điều chỉnh thành đất cơ quan để mở rộng Thành ủy, UBND thành phố Bắc Giang;

- Khu dân cư hiện trạng giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nghĩa Long chuyển thành đất thương mại;

- Trung tâm thanh thiếu niên được xây dựng tại khu vực trung tâm văn hóa hiện tại.

4. Gii pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông:

Đồ án quy hoạch có các tuyến giao thông chính như sau:

- Đường trục chính đô thị:

+ Mặt cắt (1-1) là 31,0m, trong đó mặt đường 15,0m, hè 2 bên 8,0x2 = 16,0m;

+ Mặt cắt (2-2) là 21,0m, trong đó mặt đường 9,0m, hè 2 bên 6,0x2 = 12,0m;

+ Mặt cắt (3-3) là 19,0m, trong đó mặt đường 7,0m, hè 2 bên 6,0x2 = 12,0m;

+ Mặt cắt (A-A) là 27,0m - 29,0m, trong đó mặt đường 15,0m, hè 2 bên là 8,0 + 4 - 6,0m.

- Đường nội bộ ven hồ:

Mặt cắt (4-4) là 10,0m, trong đó mặt đường 5,5m, hè 2 bên 2,25 x2 = 4,5m.

b) San nền:

Giữ nguyên cao độ các tuyến đường hiện trạng, nền xây dựng các công trình giữ nguyên theo khu vực hiện có.

c) Thoát nước:

* Hệ thống thoát nước mưa:

- Hướng thoát và hệ thống thoát nước cơ bản giữ nguyên theo hệ thống thoát nước hiện trạng, dịch chuyển hệ thống thoát nước mưa trên trục đường Nguyễn Văn Cừ 3.0m về phía Tây do mở rộng tuyến đường;

- Bổ sung cống thoát nước D600 dọc tuyến đường mới dọc hồ công viên Ngô Gia Tự.

* Hệ thống thoát nước thải:

Hướng thoát và hệ thống thoát nước thải giữ nguyên theo hệ thống thoát nước hiện có, nước thải được thoát về trạm xử lý nước thải chung của thành phố công suất 10.000m3/ngày đêm.

d) Cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho các công trình nằm trên trục đường Nguyễn Văn Cừ được lấy từ nhà máy nước Bắc Giang công suất 25.000m3/ngày đêm;

- Hệ thống đường ống cấp nước giữ nguyên theo hệ thống cấp nước hiện có.

e) Cấp điện:

Sử dụng hệ thống mạng lưới cấp điện theo hiện trạng, bổ sung các trạm biến áp cho các công trình dịch vụ thương mại.

g) Xử lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường:

Chất thải rắn được thu gom vào ga rác tại khu vực và được vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

5. Những hạng mục chính cần ưu tiên đầu tư xây dựng:

- Công trình công cộng: Siêu thị, trung tâm thương mại - dịch vụ, khách sạn, ngân hàng.

- Hạ tầng kỹ thuật: Mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, xây dựng đường và hệ thống cống thoát nước ven hồ công viên Ngô Gia Tự.

6. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 189/BC-SXD ngày 11/11/2013 của Sở Xây dựng.

Điều 2. UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm công bố, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, CN.
B
n điện tử:
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, TKCT,
+ TPKT GT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1783/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1783/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2013
Ngày hiệu lực25/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1783/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1783/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 1783/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1783/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành25/11/2013
        Ngày hiệu lực25/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 1783/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1783/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ Bắc Giang

            • 25/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực